Helping single men find sexy ukrainian and beautiful Russian girls since 1997.
English | Русский | Français | Español | Deutsch

Search Profiles

I am a:
seeking a:
with photos only
age from:  to 
country:  
or search by profile ID:

Find girl by her City

Moldova Chisinau girls
Girls from Ekaterinburg
Zaporizhia marriage
Sumy online dating
Nikolaev girls
Moscow dating
Odessa girls
Dating Kharkiv brides
Women Mariupol
Novosibirsk girls dating
Kherson brides
Saint Petersburg dating
Kyiv girls dating
Cute girls Donetsk
Simferopol women
Women in Dnepropetrovsk
Lugansk best dating
Minsk women
Poltava brides dating
Sebastopol dating agency
Melitopol dating service

*More Cities*
conocer chicas rusas
Search Men

Dating now with swed79: 84 y/o male, Capricorn from stockholm, Sweden

confirmed profile image
offline
swed79
  • 84 y/o male, Capricorn
  • stockholm, Sweden
  • Have no children
  • Last online: 2009-04-05 22:44:56
  • ID: 1000104549
  • Capricorn
Personal details
Sex male
Children without children
Want children I will tell you later
Body type Athletic
Details of the person you are looking for
I look for a female
Looking for an age range 18-18
Relationship  
rate profile :
  1   2   3   4   5  
rate: 0.0
votes: 0
Online dating in stockholm, Sweden
Description:
När arbetsuppgifter dokumenteras föds ofta nya idéer om hur arbetet ska utföras. Skrivandet är en viktig källa till utveckling, men tyvärr är möjligheterna begränsade när det gäller att överföra det nya tänkesättet till dem som berörs. Som vid all organisatorisk förändring följer de anställda inte alltid de instruktioner som utfärdas. Utifrån sina tänkesätt finner de kanske att det nya är felaktigt, skulle kräva mera resurser, saknar kontakt med verkligheten eller inte går att begripa. De som utarbetat de nya instruktionerna, tycker att de är väl motiverade och lätta att förstå. Obenägna till förändring ter sig därför de som håller fast vid det som tidigare varit rätt och rimligt. Martin Fransson tar fasta på den krassa men fruktbara insikten att nya tänkesätt lättare uppstår hos den som skriver än hos den som läser en instruktion. Med socio-kognitiv teori och med erfarenheter från Arbetsförmedlingen, utreds orsakerna bakom den påtagliga utveckling som sker hos enheter som ges förtroendet att själva författa sina instruktioner och som därför måste samspråka om sättet att arbeta. Trots den självständighet det innebär att samordna genom samförstånd, verkar den samsyn som då uppstår, faktiskt öka förutsättningarna för central styrning och förändring. Men både för att organisera det som redan är och för att bädda för radikal nyordning, bör arbetet följa vissa principer.
Ideal match description:

The list of most popular Russian girls:

Yuliya_Breeze has a birthdayAccidents aren't accidental
Yuliya_Breeze, 38 y/o

It must be simple to be happy
Sunshine_Ivanna, 31 y/o

I can be your sonata of love
Lips4Love, 35 y/o

Let's try our chances!
Happy_loving_one, 21 y/o

Become a faithful husband for me....
Anita_Nice, 31 y/o

More profiles of Russian women from stockholm, Sweden:

© Best Dating Now 2006 - 2018,
All Rights Reserved.
Home Search Profiles Services Help Terms and Conditions FAQ About Us Contact Us Payment options Privacy Policy